Onderwijs

Er werd begonnen met 14 kinderen, na 11 jaar, in 2008, waren dat er 64, die verdeeld over 4 groepen onze kleuterschool bezoeken. Hoewel de lessen en het onderwijs gebaseerd zijn op de Hervormde belijdenisgeschriften (Tweede Zwitserse Belijdenis en de Heidelbergse Catechismus), sluiten we kinderen uit andere (kerkelijke) achtergronden niet uit. Vanaf het eerste contact worden de ouders geïnformeerd over de geestelijke identiteit achter de kleuterschool en pas na hun instemming worden de kinderen geaccepteerd.


Zowel het religieuze onderwijs als de kwalitatieve lessen zijn belangrijk en om die reden is de kleuterschool Hongaars-Engels. Het huidige leven is ondenkbaar zonder een internationale taal te kennen. Zonder de kinderen te overladen leren zijn op een gemakkelijke manier Engels. Maria Dyekma heeft kennis van het Engels op het niveau van een geboren Engelse. Afgelopen jaar hadden we een Engelstalige vrijwilligster die met de kinderen in het Engels sprak en sinds december 2008 hebben we weer een Engelstalige vrijwilligster. Ook zij spreekt uitsluitend Engels en zal 8 uur per dag met de kinderen doorbrengen in de aanwezigheid van een onderwijskracht. Op die manier zullen onze kinderen op een gemakkelijke manier leren om zich in het Engels uit te drukken.

Er worden ook muzieklessen gegeven, elke woensdag om 5 uur in de middag starten die in de kleuterschool. Omdat computers en Internet gerelateerde technologie ons leven in de 21e eeuw domineren, geloven we dat het van vitaal belang is voor de kinderen om de computer als deel van het leven van alledag te zien. Door het gebruik van op de leeftijd afgestemde software is ons doel om de kinderen vertrouwd te laten worden met het basisgebruik van de computer. Zorgvuldig geselecteerde software verschaft de mogelijkheden om zowel hun taalvaardigheden te verbeteren als om te trainen op het herkennen van vormen, nummers, kleuren, namen van dieren, geluiden, enz.

 

 

De kinderen krijgen ook Roemeense taal. Het is een feit dat onze kinderen serieuze problemen krijgen op de basisschool als ze niet genoeg kennis hebben van het Roemeens. Verder zijn er ook gymnastieklessen in het onderwijsaanbod en kunnen de ouders zelfs kiezen voor fitnesslessen. We vinden het heel belangrijk dat jonge kinderen mogen leren over Jezus en opgroeien in de geest van het onderwijs dat Jezus gaf. Het doel van onze activiteiten is dan ook zowel Christelijke opvoeding als het creëren van de meest optimale condities voor de kinderen om op te groeien en daarbij hun dorst naar kennis, hun intellectuele nieuwsgierigheid te bevredigen.

Nog geen 50 jaar geleden werd het Christelijke onderwijs door het communistische regime in de ban gedaan. Nu zijn we erg blij dat we opnieuw in staat zijn om te starten met eigen kleuterscholen vanuit onze kerkelijke achtergrond. Het Hongaarse onderwijs op alle niveaus is niet compleet zonder Hongaarse kleuterscholen.

Na het overwinnen van veel moeilijkheden was onze goed uitgeruste kleuterschool klaar voor de kinderen. De frase “ora et labora” = bid en werk – is voor onze kinderen veranderd in: “speel, bid en leer!”

Voor ons is het erg belangrijk om een juiste omgeving te creëren waar onze kinderen vrij en met passie kunnen spelen. Als ze wat ouder worden focussen we meer op leren, het ontwikkelen van vaardigheden en denken. We willen onze kinderen graag opvoeden tot gelovige, evenwichtige en waardevolle personen die een rol kunnen spelen in onze kerk en maatschappij.

In 2007 bezochten 59 kinderen onze kleuterschool, verdeeld over 3 groepen. Het schooljaar 2008-2009 was er al vier groepen. Twee kleine groepen van ongeveer 10 kinderen voor de jongsten (2-3 jaar oud)), die geleid worden door Eszter Simon en Éva Ambrus, een kleine groep van drie- tot vierjarige kinderen, geleid door Csilla Jankó, en de grote groep met vijf- tot zesjarigen onder leiding van dr. Emőke Lészai.