VISIE:

 

Wij streven naar een maatschappij waarin de kinderen vrij zijn:

 • om God te kennen en te dienen
 • om te spelen
 • om het best mogelijke onderwijs te krijgen

met als doel om als volwassenen een betere maatschappij voor onze kleinkinderen te vormen.

 

MISSIE:

 

Onze missie is om Christelijke kleuterscholen op te richten, te exploiteren en toegankelijk te maken voor veel kinderen,

Met als doel

 

 • God te kennen en te dienen,
 • en via de invloed van deze kinderen de maatschappij te vernieuwen.

 

Onderwijskundige principes

 

We zijn ervan overtuigd dat kinderen die opgroeien in een vreedzame, vrolijke, liefhebbende en open atmosfeer meer kans hebben om een zelfverzekerde, gelukkige, uitgebalanceerde, begrijpende, onbevooroordeelde, behulpzame, active en creatieve pupil, tiener en later volwassene te worden. Een veilige, vriendelijke, op spelen gerichte en begrijpende omgeving is van het allergrootste belang voor de kinderen, waar de kleuterschoolonderwijzeres haar hele aandacht besteed aan de kinderen, van hen houdt, voor hen zorgt, hen onderwijst en opvoedt. Voor ons is elk kind een uniek en aparte individu, die niet gekraakt hoeft te worden door een bepaalde pedagogische methode, maar hij of zij moet geliefd worden, begrepen, geleid en begeleid, om zich zo te ontwikkelen volgens zijn of haar eigen ontwikkelingslijn. De liefde en vindingrijk spel helpt het kind op de beste manier om zijn eigen talenten en begaafdheden te ontwikkelen.

 

Onze principes

 • Wijsheid wordt gevraagd en gekregen van God, als volgeling van Christus mogen wij liefhebben en dienen.
 • Het unieke van elk kind herkennen en zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen op een verantwoordelijke manier.
 • Het kind onafhankelijkheid leren en het regels laten accepteren die het grondvlak vormen voor de morele ontwikkeling en zijn of haar socialisering door de gezamenlijke activiteiten en ervaringen.
 • Het leerproces is gebouwd op waar het kind aan toe is.

Nauwe samenwerking met de familie en, indien nodig, hulp en care.

De belangrijkste onderwijstaken

 • Het ontwikkelen van een gezonde levensstijl
 • De emotionele vorming en omgang met elkaar
 • Het inbouwen van intellectuele ontwikkeling en training
 • Het kind tegemoet komen in zijn/haar lichamelijke behoefte en ontwikkeling
 • Het helpen bij het vormen van harmonieuze en gerichte beweging
 • De ontwikkeling van de lichamelijke mogelijkheden van het kind te ondersteunen
 • De gezondheid van het kind te waarborgen
 • Het vormen van de praktijk van een gezonde leefstijl, met persoonlijke hygiene en gericht op het behouden van een goede gezondheid
 • Het waarborgen van een veilige en gezonder omgeving die noodzakelijk is voor de ontwikkeling en vorderingen van de kinderen
 • Om te voorzien in speciale zorg, preventief en corrigerend, gedurende de lichamelijke training met behulp van specialisten indien nodig.

 

Strategie

Dankzij God heeft na 1989 het leven van het Roemeense volk en dat van de Hongaarse minderheid een gunstige wending genomen. Het geeft erg veel problemen om een nieuwe maatschappij te bouwen met mensen van het oude regiem; daarom hebben we een nieuwe strategie uitgewerkt. De hele maatschappij had een verandering nodig van zowel generatie als mentaliteit. De Israëlieten waren door God uit de Egyptische gevangenschap bevrijd en ze reisden gedurende 40 jaar door de wildernis. Tijdens die 40 jaar stierf de oude generatie uit en een nieuwe generatie, die geen slavernij gekend had, ging het Beloofde Land binnen. Jezus zegt: “En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren; maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.” (Luke 5:37-38). Onze strategie is dan ook om aandacht te besteden aan de kinderen. We moeten investeren in hen, in plaats van te wachten op een verandering van de heersende, twijfelende mentaliteit. Deze kinderen bepalen de toekomst, omdat we na 20 tot 30 jaar de leiding aan hen over zullen geven en zij onze plaatsen zullen innemen.

Dat is de belangrijkste reden waarom we ons bezig houden met de komende generatie. Naar onze mening kunnen jonge mensen van groot belang zijn voor de kerk en voor de maatschappij. De jongere generatie kan sterk zijn in hun geloof, grondig in kennis, uitgebalanceerd qua emoties en sterk van wil. Als wij bereidwillige Christenen onderwijzen om allerlei beroepen uit te oefenen, dan is er een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de maatschappij, om die maatschappij te vormen en om de manier van denken, de mentaliteit te vormen. De kinderen van onze kleuterschool zullen actief zijn voor God als belijdende Christenen. Op deze manier kan de secularisatie van de maatschappij verminderd worden en kan de kerk sterker worden in de lokale gemeenschappen.