De naam

We lezen in het boek Zacharia:

“Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des HEREN bouwen.” (Zach 6:12). We herinnerden ons deze profetie van duizenden jaren geleden toen we een naam zochten voor onze eerste Christelijke kleuterschool bij de start in 1997 in Cluj, Roemenië. Het Hongaarse woord ‘Csemete’ betekent zowel een spruit als een jong kind en ‘Spruit’ is ook de naam van de komende Messias in de profetie van Zacharia.

Van oudsher keken mensen binnen het Joodse volk hoopvol uit naar elke geboorte, in de hoop op de menswording van de Messias. Voor ons is de profetie deels vervuld, de Messias is geboren en heeft profetisch de Tempel gebouwd, om de voortzetting van Zerubabel’s en Jeshua’s tempel niet te noemen of de herbouw van de tempel die door Herodes werd verwoest. Hij zal de Tempel bouwen, het Nieuwe Jeruzalem, dat in zijn geheel een tempel zal zijn. Jezus liet de voortzetting en vervulling van zijn missie over aan Zijn discipelen. Dit slaat ook op onze kinderen die Zijn discipelen zullen zijn.

csemete