Geschiedenis

csemete ovodaNa veel plannen, gedragen door gebed en met dank aan God kwam op 15 september 1997 de kleuterschool van de grond. Er werd gestart met een groep van 14 kinderen. Onze eerste ervaringen bevestigden en bemoedigden de dromers van het eerste uur: op de eerste dag begonnen 14 elkaar onbekende kinderen om 8 uur, in gezelschap van twee onbekende kleuterschoolleidsters, en om 12 uur, toen de ouders hun kinderen op kwamen halen, wilden de kinderen niet naar huis! De eerste leidsters waren Mevr. Dr. Emoke Csernatoni-Leszai en Chris Van Zanen.

In de Grote Opdracht van Jezus in Mattheus 28:19-20 staat: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” De kinderen in onze stad zijn gedoopt, maar er zijn maar weinig ouders die de tijd en of de capaciteit hebben om de opdracht om te onderwijzen uit te voeren. Daarom waren en zijn er veel ouders klaar voor om hun kinderen op te geven bij de Christelijke kleuterschool, om hun kinderen de liefde van Jezus te laten onderwijzen.

csemete

 

 

Op deze manier werd de Hongaars-Engelse Hervormde “Csemete” kleuterschool opgericht. Tot 2007 viel de school onder de Transsylvaanse Hervormde Kerk. Sinds die tijd is het bestuur in handen van de Roemeense Stichting Csemete om beter te kunnen voldoen aan de eisen van de autoriteiten in Roemenië. In het eerste jaar zijn de kleuterschoolactiviteiten gestart in een huis dat gehuurd werd door een Amerikaanse dominee. Tegelijkertijd werd begonnen met het restaureren en geschikt maken voor de kinderen van het oude huis dat de oprichters Lehel en Emoke Leszai hadden geërfd van hun ouders. In de loop van het jaar werd de straatkant van het gebouw opgeknapt met grote ramen om voldoende lichtinval te hebben voor de kinderen. Omdat Lehel Leszai in die tijd in het buitenland bezig was om zijn proefschrift af te ronden werd het grootste deel van het werk gedaan door Emoke, terwijl zij ondertussen ook de zorg had voor de opvoeding van de vier kinderen van het gezin.

csemete

In de herfst van 1998 konden de kinderen verhuizen naar het gereconstrueerde Strada Paris 13 (Parijse straat) en daar verder gaan met spelen, leren en bidden. Stap voor stap ontvingen we het benodigde meubilair voor de inrichting en in de loop van de tijd hebben we de bloementuin omgevormd in een speelplaats voor de kinderen. Onze basis is dat de kinderen het best mogelijke verdienen in de best mogelijke omgeving. Onder het oude communistische regiem hebben we veel gemist, maar dankzij de genade van God leven we nu in een ander tijdperk en hebben we de mogelijkheid om onze kinderen veel betere omstandigheden te geven.