Numele grădiniței

În cartea lui Zaharia citim:

„Așa vorbește Domnul oștirilor: Iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui, și va zidi Templul domnului.” (Zah 6,12). Ne-am gândit la această profeție de două milenii și jumătaterre când am ales numele primei grădinițe reformate înființate în 1997. ”Odrasla” este numele lui Mesia care va sosi.

Începănd din antichitate oamenii au așteptat cu nerăbdare nașterea fiecărui copil, pentru că au sperat că în acel copil va sosi Mesia, cel uns, izbăvitorul. Pentru noi, creștinii, Mesia s-a născut deja, despre care s-a proorocit că va zidi Templul. Nu continuă Templul construit de Zorobabel și Iosua, nu reclădește Templul năruit care se leagă de numele lui Irod, ci va zidi Templul, noul Ierusalim, care va fi în totalitate Templu. Isus a încredințat discipolilor lui continuarea misiunii lui, ceea ce este valabil și pentru copiii noștri.

 

csemete