Tervek

Évről-évre több gyermek szeretne a Csemete Református Óvodába járni, és lassan a befogadóképesség felső határához érkeztünk. Évekre előre szerepelnek gyermekek a várakozólistánkon. Fájdalmas lenne jövőre helyhiány miatt visszautasítani gyermekeket. Ezért 2003-ban elhatároztuk, hogy bővítjük az óvodát, elkezdjük a tervezést és 2004-től egy új épület építését számukra. Mindez erőnket meghaladó anyagi terhet jelentett, mégis hittük, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Három év építkezés után 2007 őszire befejeztük az új épületet, amely tágas, világos termekkel, tornateremmel várja a gyermekeket. Tíz éve végzett az első nemzedék, amely számára jó lenne református elemiben biztosítani a továbbtanulás lehetőségét. Egyelőre csak két református iskola létezik Kolozsváron, de ahogy néhány évvel ezelőtt csak egy református óvoda volt Erdélyben, és most már csupán Kolozsváron létezik három, ugyanúgy bővülhet és kell bővülnie a református elemi oktatási hálózatnak is.

Hála

Kimondhatatlanul hálásak vagyunk Istennek, hogy ennyi csemete jár az óvodába, hogy ennyi szülő érzi fontosnak a református szellemben való oktatást és nevelést. A szülők között vannak lelkipásztorok, teológiai tanárok, zenészek, művészek, tanárok, vállalkozók, iparosok, kétkezi munkások, de olyan gyülekezeti tagok is, akik elhidegültek az egyháztól. Reménységünk szerint nem csak a szülők nevelhetik hitre a gyermekeiket, hanem rendkívüli esetekben a gyermekek is vezethetik hitre szüleiket. Öröm volt megtudni, hogy van olyan család, ahol a csemete az óvodából hazatérve arra kérte szüleit, hogy imádkozzanak az étkezés előtt, ahogyan az óvodában megszokta. Isten sokféleképpen munkálkodik és jut el az emberek szívéhez.

HalaHálásak vagyunk azért is, hogy Isten gondoskodott a megfelelő felszerelés beszerzéséről az óvodában. Köszönet illeti azokat is, akiknek szívét arra indította Isten, hogy felvállalják gyengébb anyagi helyzettel rendelkező csemeték szüleinek ügyét, és ez által lehetővé tették számukra a református óvodába való járást.

Ima

imadkozasCélunk elérése érdekében nem elég a szülők kívánsága, az óvoda átlagon felüli felszereltsége és az óvónők odaadó munkája. Mindezeknek az ad értelmet és tartalmat, ha Isten megáldja az óvodában folyó oktatói és nevelői tevékenységet. Ezért arra kérem e sorok olvasóit, hogy tekintsék saját ügyüknek is azt, ami az óvodában történik. Kérem, hogy imádságaikban vállalják fel az óvodában játszó, imádkozó és tanuló gyermekeink sorsát. Könyörögjenek az óvónőkért, hogy adassék bölcsesség nekik a gyermekek hitben való nevelésére.

Anyagiak

A csemeték oktatásának költségeit az állam nem vállalja egyelőre (a nyugati országokban elterjedt szokással ellentétben), az egyház pedig nem engedheti meg magának szűkös anyagi helyzetének köszönhetően ennek felvállalását. Ezért a szülők biztosítják az anyagi fedezetet az óvoda működéséhez, illetve a nehéz anyagi körülmények között élő szülők óvodai költségeit egyes nyugati keresztyén családok vállalják át. Időnként hazai és külföldi gyülekezetek pótolnak be az óvoda költségvetésébe adományaik által. Azoknak a családoknak, amelyeknek két vagy három gyermekük jár a Csemete óvodába, igyekszünk külföldi szponzort keresni, hogy elviselhetővé tehessük a többletkiadást. Mindazok, akik indítást éreznek egy nehéz anyagi körülmények között élő csemete neveltetési költségeinek átvállalására, megtehetik felvéve a kapcsolatot az óvoda ügyintéző igazgatójával, dr. Lészai Lehellel a székhelyen (Párizs utca 13. szám 400161 Kolozsvár, Románia), vagy telefonon (+4-0264-594928, +4-0745-518041), esetleg e-mailen (csemete1@yahoo.com).