Tanév beosztása

2020-2021

szeptember 7 – július 31 játszva tanulás

október 26 – november 1 vakáció

december 23 – január 4 karácsonyi vakáció

február 1 – 5 félévközi szünet

április 2 – 9 húsvéti szünet

július 1 – július 31 nyári óvoda és úszótanfolyam

augusztus 1-től nyári vakáció

szeptember 6 – 2022. július 31  játszva tanulás

Vallásos nevelés

Honap   Vallásórai téma Aranymondás Ének Kiegészítő tevékenységek
Szept. Jézus szereti a gyermekeket. (Mk 10,13–16) Mk 10,14 Jézus szeret minden kicsi... A csoportbeli gyermekek képének felragasztása. Ismerkedő játékok.
A Biblia Isten szava.

(Zsolt 119,89)

Zsolt 119,89 185. Jertek

Énekeljünk

Krumplinyomat-arcok. Különböző nemzetiségű gyermekek.
Az imádkozásról. (Zsolt 116,1­–2; Fil 4,6) Imádságok 255. J.É.

257. J.É.

Kéznyomat készítése. Mi mindenre használjuk a kezünket – dramatizálás.
A teremtéstörténet első két napja. (Gen 1,1–8) Gen 1,1 92. J.É. Teremtéstörténeti füzetek.
Okt. A teremtéstörténet harmadik és negyedik napja.

(Gen 1,9–19)

Zsolt 136,7–9 90. J.É. Növények felismerése, csoportosítása, zöldségek, gyümölcsök ízlelése. Nap készítése tépegetéssel, ragasztással, csillagok, Hold vágása, ragasztása.
A teremtéstörténet ötödik és hatodik napja.

(Gen 1,20–31)

Zsolt 8,5–9 92. J.É. Állatok nézegetése, válogatása, hang alapján ismerjék fel az állatokat. Madarak-mobilok készítése, halak készítése, horgászos játék. Rajz: Ilyen vagyok.
A teremtéstörténet hetedik napja. (Gen 2,1–4) Ismétlés Zenehallgatás 59. J.É. Teremtéstörténet füzetek befejezése. Látogatás a templomban. 
Hogyan vigyázhatok a teremtett világra

(Képolvasás).

Ismétlés Ismétlés Nagytakarítás egy közeli parkban felnőttek segítségével.
Nov. A bűneset, az engedetlenség.

(Gen 3)

Jn 14,21a 2. J.É. Fonalból kígyó sodrása, Ádám, Éva arca a bűneset előtt és után.
Nóé engedelmessége.

(Gen 6,8)

Jn 14,21a 2. J.É. Bábozás, szivárványfestés vagy ragasztás, állatok gyurmázása vagy hajtogatása.
Mária és József engedelmessége.

(Lk 1,26–38)

Ézs 9,6 28. J.É. Betlehemezés. Jászol készítése.
Dec. A pásztorok és az angyalok.

(Lk 2,8–20)

Lk 2,11 22. J.É. Angyalok készítése, vágás-ragasztás, pásztorok készítése üvegpalackokból.
A keleti bölcsek érkezése.

(Mt 2,1–12)

Mt 2,2b 18. J.É. Koronák készítése, beszélgetés. az ajándékozásról, illatok megkülönböztetése.
Ismétlés. Ismétlés. Betlehemezés. Közös ünneplés a szülőkkel.
Jan. A karácsonyi történet ismétlése. 38. J.É. Sógyurmából – keresztyén jelképeink.
A tizenkét éves Jézus a templomban.

(Lk 2,41–52)

Lk 2,52 38. J.É. Templomépítés kockákból, legóból. Tekercsek készítése – fapálcika, papírból.
A csodálatos halfogás. (Lk 5,4–11) Lk 5,4b Péter, János, Jakab halászok… Hangutánzó játékok – a tenger hangjai. Halacskák vágása – horgászos játék. Csónakhajtogatás, halak pikkelyeinek megrajzolása, hálóbogozás.
Febr. Az irgalmas samaritánus.

(Lk 10,25–37)

Lk 10,27 248. Református Énekeskönyv Válaszd ki kép alapján azokat a gyermekeket, akik irgalmasok voltak, rajzolj köréjük piros szívet.
Zákeus története.

(Lk 19,1–10)

Lk 19,10 212. J.É. Várfal, kapu építése, dramatizálás.

Erszénykészítés, pénzek lisztgyurmából.

A terítés és vendéglátás illemszabályai.

Márc. A vak meggyógyítása.

(Mk 8,22–26)

Mk 8,24a 15. R.É. Szembekötősdi – zörejek, zajok, hangok megkülönböztetése.
A magvető példázata.

(Lk 8,4–15)

Lk 8,8a 209. J.É. Magocskák ültetése.
Jairus lányának meggyógyítása.

(Mk 5,21–24.35–43)

Mk 5,36 217. J.É. Festés vízfestékkel.
Ápr. Jézus bevonulása Jeruzsálembe.

(Mt 21,1–10)

Mt 21,9b 109. R.É. Pálmaágak készítése-vágása.
Jézus megfeszítése, feltámadása.

(Jn 19–20)

Mt 28,6a 41. J.É. Élményrajz. Kereszt hajtogatása, vágása. Versenyfutás, ki ér hamarabb a barlanghoz.
Jézus megjelenik a tanítványainak.

(Lk 24,36–46)

Lk 24,36b 241. R.É. Beszélgetés a félelemről. Rajzok készítése: mitől félek?
Anyák napi ünnepély előkészítése. Ajándékok készítése édesanyának, nagymamáknak. Virágok, üdvözletek.
Máj. Jézus mennybemenetele.

(ApCsel 1,1–14)

ApCsel 1,11b 37. R.É. Felhők vágása, ragasztása; mobilok.
Az első pünkösd. (ApCsel 2,1–12) ApCsel 2 ,4a 131. R.É. Lángocskák színezése zsírkrétával.
A sánta meggyógyítása.

(ApCsel 3,1–10)

ApCsel 3,6b Ismétlés. Teljes méretű alakrajz festése, beszélgetés az izmainkról, szimmetrikus testrészeink.
Fülöp és az etióp kincstárnok

(ApCsel 8,26–46)

ApCsel 8,37b 203. J.É. Találkozás misszionáriusokkal, imádkozás, levélírás.
Jún. Ismétlés. Szabad rajzok.