Oktatás

A 2023-2024-es tanévre 2 bölcsődés csoportra kaptunk engedélyt 15 gyermekkel, egy kiscsoportra maximum 20 gyermekkel, egy középcsoportra maximum 20 gyermekkel, és egy nagycsoportra maximum 20 csemetével.

Tizennégy gyermekkel kezdünk az óvodát, és tavaly, tizennégy év után már hatvanegy gyermek járt négy csoportba. Oktatásunk és nevelésünk a református hitvallásokon nyugszik (Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás), de ez nem azt jelenti, hogy kizárunk más felekezetű gyermekeket. Minden szülővel tisztázzuk, hogy milyen szellemiségben oktatjuk a gyermekeket, és ha ez nem zavarja a szülőket, akkor nincs akadálya a gyermek csatlakozásának. A vallásos nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi oktatásra.


Magyar-angol nyelvű az óvoda, mert manapság már elképzelhetetlen az élet egy világnyelv ismerete nélkül. Nem akarjuk túlterhelni a gyermekeket, ezért játékos formában tanítjuk őket angolul. Tanárnőnk, Lészainé dr. Csernátoni Emőke éveket élt és dolgozott Nagy-Britanniában. Néhány éve megpályázzuk angol nyelven beszélő önkéntes oktatók támogatását, akik napi nyolc órát van a gyermekekkel az óvónő mellett. Az idén Manon Hubert, Elena Palleiro, Daisy Aller és Caoimhe Luthers személyében megtaláltuk a megfelelő önkénteseket. Velük csak angol nyelven lehet majd értekezni,  és ez nagymértékben fogja segíteni gyermekeinket az angol nyelv elsajátításában.

Román órákat is tartunk, mert magyar gyermekeink nagyon nagy nehézségekkel küzdenek első osztályban, ha nem volt lehetőségük korábban néhány román szót felcsipegetni barátaiktól. A programba foglalt  testnevelés mellett lehet igényelni egy külön órán való részvételt is, ami  zenés sportgimnasztikát jelent. A nyári óvodát rendszeresen összekötjük  úszótanfolyammal, ahol első alkalommal a gyermekek megbarátkoznak a vízzel, majd a mély vízzel, és végül megtanulnak úszni. Évközben többször visszük őket kirándulni, kiállításokat megnézni, bábszínházba, repülőtérre, vasútállomásra, postára, pékségbe, tűzoltókhoz, csokoládégyárba stb., hogy megismerjék környezetüket és a várost, ahol élnek.

Tenger

Vallás

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már kicsiny koruktól halljanak Jézusról és a szerinte való tanításban nőjenek fel. A keresztyén nevelés mellett célunk olyan minőségi oktatás létrehozása és fenntartása, mely biztosítsa a gyermekek számára az optimális körülmények közötti növekedést, tudásvágyuk kielégítését, színvonalas felkészítését, hogy egykor majd jó, segítőkész keresztényekként és megbízható szakemberekként épüljenek be az egyházba és a társadalomba.

Rajz

Több mint fél évszázada szüntették be a református óvodákat, és örvendtünk, hogy Isten lehetővé tette ismét a felekezeti óvodák működtetését. A református óvoda nélkül nem beszélhetünk minden szinten folyó magyar oktatásról. Nem tudjuk elég korán kezdeni gyermekeink hitben való nevelését. Sok kezdeti nehézség után sikerült kellőképpen felszerelni az óvodát, hogy megfelelő körülményeket biztosíthassunk számukra. Az ora et labora (imádkozzál és dolgozzál) felszólítás gyermekeink esetében így módosul: játsszál, imádkozzál és tanuljál! A vallásos nevelés mellett az elején inkább a játékon van a hangsúly, majd ahogy közelednek az iskolaérettség felé, úgy tevődik át a hangsúly a tanulásra, a kéz és a gondolkodás fejlesztésére. Azt szeretnénk, hogy csemetéink hitben felnövő, kiegyensúlyozott, a környezetünk számára értékes emberekké váljanak, akik beállnak a Csemete által ránk hagyott templom-, közösség-, és társadalomépítés munkájába.