Jelmondat:

"Nálunk a tanulás gyerekjáték."

Célkitűzésünk

Egy olyan társadalmat szeretnénk megvalósítani, ahol a gyermekek számára lehetséges az, hogy
• szabadon játsszanak
• megismerjék és szolgálják Istent
• a legjobb oktatásban részesüljenek 
azért, hogy majd felnőttként jobb társadalmat hozzanak létre unokáink számára.

Feladatunk

Az a feladatunk, hogy alapítsunk, működtessünk és hozzáférhetővé tegyünk keresztény óvodákat egyre több gyermek számára annak érdekében, hogy megismerjék és szolgálják Istent, valamint hatásuk révén megújítsuk társadalmunkat.

Nevelési elveink

Meg vagyunk győződve, hogy nyugodt, derűs, szeretetteljes, be- és elfogadó, vidám légkörben felnövő csemetékből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív kisiskolás, serdülő, majd felnőtt. Legfontosabbnak a biztonságot nyújtó, barátságos, játékcentrikus, felszabadult és megértő környezetet tartjuk, melyben a nevelők teljes odafigyeléssel óvják, vigyázzák, tanítják, nevelik és szeretik a kisgyermekeket a mindennapokban. Számunkra minden kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, önálló személyiség, akit nem kell betörni valamilyen nevelési módszerrel, hanem szeretetteljes megértéssel kell úgy irányítani, nevelni, hogy saját fejlődési ütemének megfelelően bontakozzon ki. A találékony szeretet és a játék segíti a csemetét a legjobban arra nézve, hogy a benne rejlő adottságok teljességgel érvényre jussanak és kifejlődjenek.

Alapelveink

• Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat
• A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése
• A gyermekek számára a szabadság biztosítása, olyan kevés szabállyal, amely elősegíti a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását
• A tevékenységére épülő tágan értelmezett tanulás
• A családdal való szoros együttműködés és szükség szerint segítés, gondozás.

A nevelés fő feladatai

• Az egészséges életmód kialakítása
• Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
• Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása
• A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
• A harmonikus, egybehangolt mozgás fejlődésének elősegítése
• A gyermek testi képességei fejlődésének elősegítése
• A gyermek egészségének védelme, edzése
• Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
• A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása
• Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása.

 

 

Stratégia

Az 1989-es változásokkal Isten lehetőséget adott a román társadalomnak, és benne a magyar kisebbségnek, egy új élet folytatására. Régi mentalitású emberekkel nagyon nehéz új társadalmat építeni, ezért kidolgoztunk egy stratégiát a megújításra. Amikor Isten kiszabadította a zsidó népet az egyiptomi fogságból, a pusztában negyven év alatt meghalt a rabszolgaságban felnőtt generáció, és egy új nemzedék, a fiaik mentek be az ígéret földjére. A romániai társadalomban is szükség van egy generáció- és felfogásváltásra. Jézus tanítása szerint „senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, meg a tömlő is tönkremenne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni” (Lk 5,37–38).    Elgondolásunk szerint úgy lehetne változtatni a fennálló, mindent másoktól váró, nem túl kreatív mentalitáson, ha a gyermekekre fordítanánk figyelmünket és neveltetésükbe fektetnénk a tőkét. Ők jelentik a jövőt, húsz-harminc év múlva ők fogják átvenni a stafétabotot, ők fognak helyünkre lépni. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen lesz az új generáció. Meglátásunk szerint egy hitében szilárd, tudásában megkérdőjelezhetetlen, érzéseiben kiegyensúlyozott és akaratában pozitív beállítottságú fiatal nagyon sokat segíthet mind az egyháznak, mind a társadalomnak. Hogyha felkészült keresztényeket tudunk nevelni, akik nemsokára orvosok, tanárok, jogászok, politikusok, lelkészek, művészek, iparosok és munkások lesznek, akkor megvan a lehetősége annak, hogy áthassuk és formáljuk a társadalmat és a közgondolkodást. Az óvodánkból kikerülő gyermekek hitvalló keresztényekként fogják végezni azt a munkát, amellyel Isten megbízta őket. Ezáltal csökkenthető a társadalom elvilágiasodása, és erősíthető az egyház a helyi gyülekezeteken keresztül. Így képzeljük el a társadalom és a közgondolkodás megváltoztatását, keresztyén alapokon való újjászervezését.